Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน คว้ารางวัลใน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TChO18) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน คว้ารางวัลใน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TChO18) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลใน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TChO18) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้
1. นายสุวิจักขณ์ กาญจนสินิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
2. นางสาวณภัทร์พร เหล่าอารยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 18 (TCh018)
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular