วันพุธ, ตุลาคม 27, 2021
spot_img
หน้าแรกลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบที่ 1: Portfolio ได้แก่
1. นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 คณะแพทยศาสตร์
2. นางสาวญาชิตา ธิติพลวิภาส ม.6.1 คณะวิจิตรศิลป์
3. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ ม.6.1 คณะเภสัชศาสตร์
4. นายพัทธพล ฝายนันทะ ม.6.2 คณะวิทยาศาสตร์
5. นายอธิเบศ มงคลประเสริฐ ม.6.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. นางสาวพันทิวาภรณ์ ทำเพียร ม.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวชนัญชิดา คณะเทศ ม.6/4 คณะศึกษาศาสตร์
8. นางสาวศุพรรษา อุดมทรัพย์ปัญญา ม.6/4 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
9. นายคณินทร์ เงินวงค์ใน ม.6/4 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
10. นางสาวชนาธาร เหมือนโพธิ์ ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular