Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย
1. นายยศทนนท์ กุศล
2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น
1. นางสาวจิตชญา พลายสาร
2. นายกฤตบุญ ท้าวทอง

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular