Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
1. เด็กชายต่อตระกูล สมภิพงษ์
2. เด็กชายชนาธิป กาวินคำ
3. เด็กชายรณกร ดีปินตา
4. เด็กชายสุทธิรัตน์ อ่อนดี
5. นายเศรษฐศาสตร์ ขาวจำปา
6. เด็กชายภูมิภัทร ทิวาราตรีวิทย์
7. นายสิริราช ภูมี
8. นายณัฏฐนันท์ มะโนแสน
9. นายรณกฤต วงค์กองแก้ว
10. นายธนวัฒน์ เย็นใจมา
11. เด็กชายธนภัทร์ สิทธิฝั้น
12. นายจิตติพัฒน์ จันปันเมืง
ครูผู้ควบคุม
1. นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ผู้ฝึกสอน
2. นายรณฤทธิ์ ติ๊บอุด ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular