Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกรีฑามัธยมน่าน ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกรีฑามัธยมน่าน ประจำปี 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมน่าน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
1. รายการ วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย เหรียญเงิน
– เด็กชายภูมิภัทร ทิวาราตรีวิทย์ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
2. รายการวิ่ง 4×100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง เหรียญทองแดง
– นางสาวจตุพร หาวิรส พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
– นางสาวชรินรัตน์ จันคำยา พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
– นางสาวปวริศา ตันวุฒิ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
– นางสาวธนพร แคว้งอินทร์ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
3. รายการ วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย เหรียญทองแดง
– นายพีรวิชญ์ อินธิยา พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular