Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา เทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา เทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา เทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ดังนี้
1. นายรณกร พลอยประเสริฐ ม.6/8 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่น น้ำหนัก 78 กก. ขึ้นไป
2. ด.ช.ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ ม.3.2 รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนัก 45 กก. ชาย
3. ด.ช.ปฎิภาน ริกากรณ์ ม.2/7 รางวัลเหรีญทองแดง รุ่น 45 กก. ชาย
ในการแข่งขันกีฬา เทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 32

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular