Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษาในงานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน วันที่ 29 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ (แบบออนไลน์)

ได้แก่

  1. นางสาวจิลลาภัทร สัจจา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3
  2. นางสาวศุภพร สวนกัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3
  3. นายภีมเดช สีหราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

ครูที่ปรึกษา
ครูพัณณิตา พิมพ์มาศ และ ครูอลงกต สุทธการ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular