Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน บริจาคหนังสือให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โรงเรียนสตรีศรีน่าน บริจาคหนังสือให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางกฤติยา ไชยเรียน นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมัณฑนี อยู่เย็น หัวหน้างานวิชาการ และ นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำ หัวหน้างานห้องสมุด ได้บริจาคหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฟ้าสวรรค์ธรรมานุสรณ์
4.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปรางค์
5.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบุญยืน
โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนดังกล่าวเข้ารับมอบ ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในการนี้ มีจิตอาสาจากนักเรียนระดับชั้น ม.6/8 ช่วยขนย้ายหนังสือด้วย
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular