คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนฯ  • Version
  • Download 57
  • File Size 4.89 MB
  • File Count 1
  • Create Date 4 August 2020
  • Last Updated 4 August 2020
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  Next articleแต่งตั้งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563