คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 314/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แนวทางการเปลี่ยนแปลงการสอนและพัฒนานักเรียนในยุคดิจิทัล”  • Version
  • Download 5
  • File Size 2.13 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 312/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนระดับประเทศ ปีที่ 4
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 315/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ