คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 320/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูจ้างสอนสาขาวิชาภาษาเกาหลี  • Version
  • Download 0
  • File Size 314.62 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 316/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ผอ.
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 290/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง