คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 329/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน ธันวาคม 2563  • Version
  • Download 1
  • File Size 733.07 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 January 2021
  • Last Updated 15 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่334/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบลงนามแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 330/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการ และผู้ตรวจเวร เดือน ธันวาคม 2563