คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 345/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเจ้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ  • Version
  • Download 1
  • File Size 722.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 18 January 2021
  • Last Updated 18 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 323/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน(ลูกเสือ)เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 357/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) เพิ่มเติม