คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 358/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ และผู้อยู่เวรกลางวัน เดือนมกราคม 2564  • Version
  • Download 4
  • File Size 1.07 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 January 2021
  • Last Updated 19 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 291/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันฮาโลวีน 2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 359/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่วเรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือนมกราคม 2564