คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.03 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 January 2021
  • Last Updated 19 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 360/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มกราคม 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 365/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1