คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 365/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1  • Version
  • Download 3
  • File Size 809.97 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19 January 2021
  • Last Updated 19 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 362/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 328/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือนธันวาคม 2563