คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 357/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืนฉ ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มกราคม 2564  • Version
  • Download 2
  • File Size 927.83 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19 January 2021
  • Last Updated 19 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 328/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือนธันวาคม 2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 001/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.