คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 006/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (กลางคืน) เดือน กุมภาพันธ์  • Version
  • Download 0
  • File Size 918.25 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19 May 2021
  • Last Updated 19 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เดือน กุมภาพันธ์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 007/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพันธ์