คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.67 MB
  • File Count 1
  • Create Date 27 May 2021
  • Last Updated 27 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 15/2564 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการกฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1 (1 เมษายน 2564)