คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 29/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือนมีนาคม 2564  • Version
  • Download 0
  • File Size 795.27 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 May 2021
  • Last Updated 27 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 27/2564 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ นางปิยะฉัตร
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือนมีนาคม 2564