คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่54/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปี 2564  • Version
  • Download 0
  • File Size 873.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่53/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา 2564 ผอ.สมเพชร
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่55/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปี 2564