คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 216/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.14 MB
  • File Count 1
  • Create Date 13 January 2021
  • Last Updated 13 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรมโครงการ “ต้นกล้าพิกุลธรรม แกนนำทำความดี ปี 2”
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 217/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ