คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่75/2564 เรื่อง แต่งตั้งราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564  • Version
  • Download 2
  • File Size 1.19 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่74/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ ครูสืบสกุล
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่77/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564