คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่77/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564  • Version
  • Download 3
  • File Size 1.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่75/2564 เรื่อง แต่งตั้งราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่78/2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจ เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564