คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 218/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมนักเรียนครอบครัวพอเพียง  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.53 MB
  • File Count 1
  • Create Date 13 January 2021
  • Last Updated 13 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 217/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 220/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ นายชัชวาลย์