คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่82/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีศรีน่าน ครูมัณฑนี  • Version
  • Download 1
  • File Size 1.18 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 June 2021
  • Last Updated 11 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่81/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่83/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 ครูณัฐวุฒิ