คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่90/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ผอ.สมเพชร  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.21 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 June 2021
  • Last Updated 11 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่89/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูโพธิศักดิ์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่91/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)