คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่92/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  • Version
  • Download 0
  • File Size 802.88 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 June 2021
  • Last Updated 11 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่91/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่93/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าหัวแหลม ประจำปี 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูณิชกมล