คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่104/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.99 MB
  • File Count 1
  • Create Date 15 June 2021
  • Last Updated 15 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่103/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่105/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูกุลธิดา