คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 125/2564 เรื่องแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564  • Version
  • Download 86
  • File Size 3.55 MB
  • File Count 1
  • Create Date 17 June 2021
  • Last Updated 17 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่110/2564 เรื่องเดินทางไปราชการ ครูกมลวัน ครูศุภลักษณ์ ครูพัฒนา นายอนุรักษ์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 143/2564 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ นางณัฐรดา และนายสืบสกุล