คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 223/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.44 MB
  • File Count 1
  • Create Date 13 January 2021
  • Last Updated 13 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 222/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมฯและมอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.วีระพล
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 225/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37