คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องอัดวีดีโอ  • Version
  • Download 0
  • File Size 435.24 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 234/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ศศกร
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 235/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเกียรติยศ