คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.พัชรินทร์  • Version
  • Download 0
  • File Size 340.64 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 242/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.มิตรทิรา
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 244/2563 เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)