คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 256/2563 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2563  • Version
  • Download 4
  • File Size 965.82 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างลาดยางทับถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 257/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน