คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 252/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน  • Version
  • Download 0
  • File Size 12.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่วันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร