คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 256/2563 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563  • Version
  • Download 2
  • File Size 965.82 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 255/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์(กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 260/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (แก้ไข/เพิ่มเติม)