คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (งานปฏิคม) เพิ่มเติม  • Version
  • Download 1
  • File Size 326.70 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 265/2563 เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 267/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการ