คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 277/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2564  • Version
  • Download 0
  • File Size 363.66 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 274/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.กฤษฎาภรณ์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 276/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2564