คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 275/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงร่างองค์กรโรงเรียนสตรีศรีน่าน  • Version
  • Download 0
  • File Size 403.69 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 276/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 273/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2563