คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 295/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน่าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน พฟศจิกายน 2563  • Version
  • Download 0
  • File Size 989.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 294/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน พฤศจิการยน 2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 296/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการหญิงปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2563