คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 300/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.กฤติยา  • Version
  • Download 0
  • File Size 460.31 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 299/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.สุธิดา
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 301/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว