คำสั่งโรงเรียน ที่ 22/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre T-CAS ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  • Version
  • Download 3
  • File Size 656.97 KB
  • File Count 1
  • Create Date 22 May 2020
  • Last Updated 22 May 2020
  Previous articleระเบียบวาระการประชุม เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยใช้ช่องทางใน Google Classroom
  Next articleคำสั่งโรงเรียน ที่ 025/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร