แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563  • Version
  • Download 2
  • File Size 4.35 MB
  • File Count 1
  • Create Date 12 January 2021
  • Last Updated 12 January 2021
  Previous articleแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Air Force Run Training Camp 2020 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
  Next articleแต่งตั้งผุ้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ เดือน กันยายน 2563