Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน นักเรียนระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (IEP) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน นักเรียนระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (IEP) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน นักเรียนระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (IEP) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular