Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรการศึกษาวิธีการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรการศึกษาวิธีการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรการศึกษาวิธีการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

คลิกที่นี่
เพื่อดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 • วิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 1 ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ช่องทางการชำระเงินแบบเดิม)
  1. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาจากครูที่ปรึกษา
  2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจำตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่ ใน ส่วนที่ 1
  (สำหรับนักเรียน) และ ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร) ให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน
  3. ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินและใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  ตามระยะเวลาที่กำหนด คือวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  4. นักเรียนที่ชำระเงินแล้วให้เก็บเอกสาร ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) ไว้เป็นหลักฐานในการรับใบเสร็จรับเงิน
  5. นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร ภายในเดือน กันยายน 2564 ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ให้นำเอกสาร ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) มาแจ้งยืนยันกับ งานการเงินเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
  6. การชำระเงินไม่สามารถจ่ายเงินผ่านตู้ ATM ได้ ให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น
  7. ผู้ปกครองจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในอัตรา 10 บาท อัตราเดียวทั่วประเทศ
 • วิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือโดยสแกน QR code (ช่องทางการชำระเงินแบบใหม่)
  1. เข้าแอปพลิเคชัน ธนาคารใดก็ได้ แล้วสแกน QR code ใส่จำนวนเงินตามใบแจ้งชำระเงิน
  2. กรอก ชื่อ-สกุล,ห้อง,เลขที่ ของนักเรียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินใน Google ฟอร์ม ดูลิงค์ได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีน่าน ห้องการเงิน

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) ให้กับครูที่ปรึกษา

เอกสารแนบ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรการศึกษาวิธีการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular