Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน" โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน” โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน” โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

  • เด็กหญิงจุฬารัตน์ พวงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
  • เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิดำรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 600 บาท
  • เด็กหญิงปภาวี เมฆะแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชมเชย พร้อมเงินรางวัล 400 บาท

ฝึกซ้อมโดย : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular