ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน “คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ดังนี้

ผลการแข่งขันเวทคณิต ระดับมัธยมศึกษา

 1. ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอมรมิดา มานัสฤดี ได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา
 2. ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปวีณ์ลดา พรหมสกุลปัญญา ได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา
 3. ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวศิรภัสสร ตันน้อย ได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา
 4. ชมเชยอันดับ 1 นางสาวโศภิตา ยะวิญชาญ ได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา
 5. ชมเชยอันดับ 2 นางสาวชิตาภา ธรรมสะละ ได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา
 6. อันดับ 9 นางสาวปาณิศา จินดาคำ
 7. อันดับ 10 เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิวงศ์
 8. อันดับ 11 นางสาวโชติรัตน์ สีต๊ะสาร
 9. อันดับ 33 เด็กหญิงเปรมิกา พรหมส กุลปัญญา

ผลการแข่งขันสูตรคูณ ระดับมัธยมศึกษา

 1. รางวัลเหรียญทอง ชมเชยอันดับ 1 นางสาวอมรมิดา มานัสฤดี ได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา
 2. รางวัลเหรียญทอง ชมเชยอันดับ 3 นางสาวปวีณ์ลดา พรหมสกุลปัญญา ได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา
 3. นางสาวโชติรัตน์ สีต๊ะสาร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 4. เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิวงศ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 5. นางสาวชิตาภา ธรรมสะละ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 6. นางสาวศิรภัสสร ตันน้อย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 7. นางสาวปาณิศา จินดาคำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 8. เด็กหญิงเปรมิกา พรหมสกุลปัญญา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 9. นางสาวโศภิตา ยะวิญชาญ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
Previous articleกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 Strisrinan Science Week 2022
Next articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรม “ศรีน่านเกมส์ 65” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน