Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง ชั้น 2 อาคารสุริยานุสรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular