วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก รอบรั้ว ศ.น. โรงเรียนสตรีศรีน่านมอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่านมอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล ประจำปีการศึกษา 2563

นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองผู้อำนวยการ และคุณครูวิไลลักษณ์ เหลี่ยมวานิช มอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล (ทุนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ลำดับที่ 1-15) และรักษาผลการเรียนดี ตลอด 3 ปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular