Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565

มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565

มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565

 1. นักเรียนที่เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.
 2. นักเรียนที่เข้าสอบ คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีศรีน่านต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตูโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
 3. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ปากกา  ยางลบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 4. เวลา 08.00 น. – 08.30 น. นักเรียนเข้าแถวในห้องประชุมศรีเพชรพิกุล เพื่อรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดต่าง ๆ
 5. ให้นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง โดยโรงเรียนจัดจำหน่ายเฉพาะน้ำดื่มเท่านั้น
 6. ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากมีความจำเป็นให้อยู่ในบริเวณที่โรงเรียนจัดเตรียม
  คือบริวณสนามแฮนด์บอลด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น

มาตรการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565

 1. นักเรียนที่เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.45 น.
 2. นักเรียนที่เข้าสอบ คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีศรีน่านต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตูโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
 3. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ปากกา  ยางลบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 4. เวลา 07.45 น. – 08.15 น. นักเรียนเข้าแถวในห้องประชุมศรีเพชรพิกุล เพื่อรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดต่าง ๆ
 5. ให้นักเรียนเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง โดยโรงเรียนจัดจำหน่ายเฉพาะน้ำดื่มเท่านั้น
 6. ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากมีความจำเป็นให้อยู่ในบริเวณที่โรงเรียนจัดเตรียม
  คือบริวณสนามแฮนด์บอลด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular